Ликовни конкурс у оквиру фестивала "Велика школска позорница"

 

 

 

Фестивал „Велика школска позорница“ Топола Расписује ликовни конкурс

Тема:

,,Плакат за позоришну представу“

Конкурс траје до 5. априла 2020. године .

Организација фестивала „Велика школска позорница“ Тoпoла, расписује ликoвни кoнкурс на тему: ,,Плакат за позоришну представу“ са циљем да се подстакне развој креативности, естетског доживаљаја и маште код ученика млађих разреда. Наставници ментори ће подстаћи ученике на ликовно стваралаштво  a као мотив тежиште усмерити ка књижевним делима која се обрађују у школи.

Конкурс је наградног карактера на којем ће се доделити награде за прво, друго и треће место, као и бројне похвале. Проглашење награђених и додела награда ће се обавити 24. и 25. априла 2020. године.

Пропозиције: На конкурсу учешће могу узети ученици основних школа из Србије и земаља региона; у две узрасне категорије:

                   * од првог до четвртог разреда (од 6 до 10 година)

                   *  од петог до осмог разреда (од 11 до 15 година)

Број радова једне школе није ограничен. Технике и средства ликовног изражаваца одредити према слободном избору, радове израђивати у формату А4. У разматрање и квалификацију се неће узимати тродимензионални радови, као и радови чији су мотиви и ликови из видео игрица и цртаних филмова. Радпои који пристигну на конкурс неће се враћати учесницима, а могу се користити у циљу промпвисања креативности ученика, као и у поставци изложбе фестивала. На полеђини рада написати:  Име и презиме ученика, разред ; Назив школе; Име ментора/наставника/ ликовног педагога; Контакт ментора/наставника/ ликовног педагога:  телефон, mail;

Радове слати на адресу:

Културни центар Топола

За Ликовни конкурс ВШП Булевар вожда Карађорђа бб

34310 Топола