Фантастични лик из моје бајке - ликовни конкурс „Велика школска позорница“

Фестивал „Велика школска позорница“ Топола

Расписује ликовни конкурс

plakatТема: Фантастични лик из моје бајке

Конкурс траје до 25. марта 2019. године .

Организација фестивала „Велика школска позорница“ Топола, расписује ликовни конкурс на тему: ,,Фантастични лик из моје бајке“ са циљем да се подстакне развој креативности, естетског доживаљаја и маште код ученика млађих разреда. Конкурс је наградног карактера на којем ће се доделити награде запрво, друго и треће место, као и бројне похвале. Проглашење награђених и додела награда ће се обавити приликом отварања 3. фестивала „Велика школска позорница“, 19. априла 2019. године у сали Културног центра у Тополи.

Пропозиције:

На конкурсу учешће могу узети ученици од првог до четвртог разреда основне школе. Број радова једне школе није ограничен. Технике и средства ликовног изражавања одредити према слободном избору, радове израђивати у формату А4. У разматрање и квалификацију се неће узимати тродимензионални радови, као и радови чији су мотиви и ликови из видео игрица и цртаних филмова.

Радови који пристигну на конкурс неће се враћати учесницима, а могу се користити у циљу промовисања креативности ученика, као и у поставци изложбе фестивала.
На полеђини рада написати:

üИме и презиме ученика, разред

ü

 

Назив школе

üИме ментора/наставника/ ликовног педагога

üКонтакт ментора/наставника/ ликовног педагога:

  • телефон
  • mail

Радове слати на адресу:

Kултурни центар Топола

За Ликовни конкурс ВШП

Булевар вожда Карађорђа бб

34310 Топола