План набавки за 2019. годину

Јавна набавка услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за спровођење манифестације "Етно сајам"

Конкурсна документација за јавну набавку– набавка услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме са услугом организовања музичких и сценских програма м за спровођење манифестације ,,Етно сајам" у Тополи, ЈН МВ бр. 1/2019.

 

Расположиви документи: