ЈН - Набавка услуге изнајмљивања опреме за спровођење културних манифестација

На основу члана 60. закона о јавним набавкама (сл.гласник РС бр.124/2012) Културни Центар Топола упућује позив за подношење понуда:

 

Предмет:

Набавка услуге изнајмљивања опреме за спровођење културних манифестација у 2014.години.

 

Позив објављен: 15.04.2014. године у 15:00 часова.