Позив на подношење понуда - Закључен

На основу члана 60. закона о јавним набавкама (сл.гласник РС бр.124/2012), Културни Центар Топола упућује позив за подношење понуда:

Предмет:  
Набавка услуге изнајмљивања опреме за спровођење културних манифестација у 2015.години

Позив објављен: 31.03.2015. године у 15:00 часова