Културни центар Топола

Програми

Манифестације

Културни центар Топола

8.jpg

Сабор изворног народног стваралаштва Топола 2017.

Сликарство

ВИРТУЕЛНА ГАЛЕРИЈА

Сликарска колонија у Липовцу представља традицију која не прекида свој континуитет већ пет
деценија а резултат тога је драгоцен фонд уметничких радова који представља вредно културно
наслеђе у српском ликовном стваралаштву. У недостатку адекватног галеријског простора јавила
се идеја усмерена на дигитализацију свих насталих уметничких дела на сликарској колонији, са
циљем креирања виртуелне галерије која би била доступна на сајту Културног центра Топола.
Реализацијом оваквог пројекта вредна збирка уметничких дела, која нема могућност да буде
приказана јавности, сада је доступна широкој публици и утицаће на развој дигитализације
културног наслеђа која никада није спроведена у овој заједници, а самим тим и на развој културе и
уметности на овом подручју.
Дигитализација драгоцене збирке уметничких дела који су плод пет деценија постојања сликарске
колоније у Липовцу, објединиће сва уметничка дела која су стварали значајни српски сликари.
Након реализације пројекта, виртуелна галерија би годинама остала доступна као средство
информисања, а додатно би се попуњавала новим уметничким делима из области визуелне
уметности који ће настајати на наредним сликарским колонијама.
Сликарска колонија у Липовцу издваја се својим аутентичним приступом који је присутан пет
деценија на нашој ликовној сцени и завређује стално вредновање, уважавање и институционалну
подршку.
Овај пројекат финансиран је од стране Министарства за културу и информисање Републике
Србије.

Контакт информације

Адреса: Булевар вожда Карађорђа бб
34310 Топола, Србија

Друштвене мреже

Facebook
Instagram
Youtube

Search